Futbolas

Eil. Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Telefonas

Mokomosios grupės

Amžius

1.

Vytautas Tutlys

8 670 33391

IV m. meistriškumo ugdymo grupė

mergaitės

2.

Miglė Ivanauskienė

8 684 75140

III m. meistriškumo ugdymo grupė

mergaitės

 

3.

Darius Petraška

8 676 09258

I m. pr. rengimo grupė
I m. meistriškumo ugdymo grupė

II m. pr. rengimo grupė
Vartininkų rengimas

2005/2007 m. mišri

2000/2002 m. mišri

 

2003/2005 m. mišri

4.

Romas Kiulkis

8 612 31502

II m. pr. rengimo grupė
I m. meistriškumo ugdymo grupė

Vartininkų rengimas

2003 m. bern.

1996/1997 m. bern.

5.

Sigitas Aliubavičius

8 687 83915

II m. meistriškumo ugdymo grupė
I m. meistriškumo ugdymo grupė

2001 m. bern.

 

2005/2007 m. bern.

6.

 

Julius Butkus

8 686 99741

I m. meistriškumo ugdymo grupė

I m. pr. rengimo grupė

2004 m. bern.

 

2008 m. bern.

7.

 

Šarūnė Dragūnaitė-Ališauskienė

8 653 48751

II m. pr. rengimo grupė

II m. pr. rengimo grupė

2003 m. merg.

2001/2003 m. ir jaun. merg.

8.

Vilija Vadopalienė

 

IV m. meistriškumo ugdymo grupė

mergaitės

9.

Regimantas Verbickas

 

I m. pr. rengimo grupė

2000/2003 m. mišri

10.

Vidmantas Krikštaponis

 

I m. pr. rengimo grupė

2000/2003 m. mišri

Vytautas Tutlys

Miglė Ivanauskienė

Darius Petraška

Romas Kiulkis

Sigitas Aliubavičius

Julius Butkus


Šarūnė Dragūnaitė-Ališauskienė