Dziudo

Eil. Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Telefonas

Mokomosios grupės

Amžius

1.

Eugenijus Simonaitis

8 612 89437

I m. meistriškumo ugdymo grupė
I m. meistriškumo ugdymo grupė

1996/2000 m. bern.

2002/2006 m. bern.

2.

Artūras Sakas

8 645 22003

 

I m. pr. rengimo grupė

II m. pr. rengimo grupė

I m. meistriškumo ugdymo grupė

2002 m. ir jaun. mišri
2000/2003 m. mišri

1996/1999 m. mišri

3.

Rimantas Lenartavičius

8 618 24535

II m. pr. rengimo grupė

2002/2004 m. mišri

 


Eugenijus Simonaitis


Artūras Sakas


Rimantas Lenartavičius